MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
Možnosti fakturácie a termín dodania tovaru objednaného po 19.12.2013.

V prípade objednania celých interaktívnych riešení jump BASIC, jump ŠTANDARD, jump PRÉMIUM budú k nim prislúchajúce projektory dodané okamžite a interaktívne tabule dodatočne, vo vyššie uvedenom termíne.

 

Fakturácia objednaného tovaru, ako i rozpis cien na položky nepresahujúce 1000, resp. 1700 €, brebiehajú bez zmeny až do 10:00 h., 31.12.2013.

 

Každá objednávka vykonaná prostredníctvom objednávkového formulára "mám záujem", prípadne zaslaná mejlom na info@jumpin.sk, matejrosiar@jumpin.sk do tohto termínu a následne potvrdená objednávateľom i telefonicky na 0915 968 946, bude vyfaktúrovaná ešte v roku 2013.

 

Objednávky vykonané po termíne 10:00 h., 31.12.2013, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné faktúrovasť v tomto roku - INFORMUJTE SA.

Rokov na trhu
0
1
1

Rokov skúsenosti
0
2
0

Škôl
2
8
8

Učební
7
8
2

Zľavy spolu v tis. €
3
2
6

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?