MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
CHYBY ŠKÔL PRI NÁKUPE TECHNIKY (EKS)

 

Chyby, ktoré sa pri nákupoch opakujú rok čo rok v mnohých školách a ich následky:
 

  • krátkozrako sa nakupuje prostredníctvom elektronického obstarávania to najlacnejšie kvôli 1 centovému rozdielu aj v prípadoch,

    kedy to nie je nutné,

 

  • takto nakúpené zariadenia od začiatku a dlhodobo nespĺňajú potreby učiteľov a žiakov alebo im spôsobujú viac starostí ako radostí,

 

  • až v prvých momentoch používania alebo pri prvom probléme a potrebe pomoci, ktorej sa nedá dovolať si škola uvedomuje,

    že možno iba 1 cent bol rozdiel medzi tými najkvalitnejšími zariadeniami a zariadeniami najhoršími, navyše od predajcu,

    ktorému ide iba o peniaze a zákazník je preňho doslovne prekážkou, ktorá stojí medzi ním a peniazmi,

 

  • po predaji sa škola nemá o koho oprieť a už vôbec nie požiadať o bezplatnú pomoc a podporu pri riešení komplikácií,

    čo by malo byť štandardom a slušnosťou,

 

  • učitelia sú často NEzaškolení alebo prebehlo školenie v duchu: "toto je tu, hento je tam, toto tu stlačte a... zvyšok príde postupne sám..."

 

  • záruka na zakúpené zariadenia je iba 2 roky alebo pri lampách iba 6 - 12 mesiacov namiesto 5 rokov pri tabuliach, minimálne 3 rokov pri

    projektoroch a minimálne 3 rokov pri lampách...

 

Za vyššie uvedenými chybami a problémami často stojí neznalosť toho, že sa dá obstarávať aj ináč.

Jedným zo zákonom umožnených spôsobov nákupu mimo elektronickej aukcie a klasického obstarávania je využitie prieskumu trhu, teda troch nezávislých ponúk.

Druhým možným spôsobom je priame zadanie.

Tieto spôsoby výberu vhodného dodávateľa bežne dostupných produktov môžu školy využiť s platnosťou od 1. júna 2017 každoročne až do výšky 15 000 € bez DPH na každú kategóriu tovarov (okrem potravín), služieb (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona) a stavebných prác. Do tejto sumy nemusia školy vôbec používať portál www.EKS.sk

 

INFO zo zákona o VO a o zmenách:

http://www.vssr.sk/odborny-clanok/financne-limity-vo-verejnom-obstaravani-platne-od-1--juna-2017-vseobecne-metodicke-usmernenie.htm

 

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. júna 2017.

 

Školy má hlavne zaujímať toto:

Ak ide o zákazku s nízkou hodnotou (civilnú), teda do hodnoty 15 000 € bez DPH a týka sa bežne dostupných tovarov (okrem potravín), služieb (okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona) a stavebných prác, postupuje verejný obstarávateľ, v našom prípade škola, podľa § 117 zákona .

 

Neopakujte už svoje chyby alebo sa pre budúcnosť poučte z chýb iných a:

  • stretnite sa s potenciálnymi dodávateľmi ak je to možné, pýtajte sa ich a hlavne dôkladne počúvajte ako Vám odpovedajú,

 

  • iba tak dokážete zistiť kto je aký človek a tým pádom aj to, ako bude pristupovať k Vám ako zákazníkovi počas predaja a hlavne po ňom,

 

  • využívajte možnosť zjednodušeného nákupu do 15 000 € bez DPH a nepoužívajte elektronické obstarávanie pokiaľ to nie je

    nevyhnutné,

 

  • !!! nikdy sa nerozhodujte iba na základe ceny, lebo 1 cent alebo nech aj 100 €, čo je napríklad pri učebni za 1500 alebo 1900 €

    zanedbateľná suma, môže sposobiť to, že budete ešte dlho, aj Vy ako obstarávateľ a hlavne učitelia, preklínať deň nákupu.
 

 

AK CHCETE PARTNERA, NA KTORÉHO SA DÁ SPOĽAHNÚŤ, KONTAKTUJTE NÁS, PÝTAJTE SA NÁS, POROVNÁVAJTE NÁS...

Urobíme všetko pre to, aby ste zažili pocit istoty a pohody pred, počas, ale hlavne po nákupe.


 


 

Rokov na trhu
0
1
1

Rokov skúsenosti
0
2
0

Škôl
2
8
8

Učební
7
8
2

Zľavy spolu v tis. €
3
2
6

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?