MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
INFORMAČNÝ PANEL
Informačný panel a informačný displej od jump in! = modernosť, transparentnosť, chuť napredovať a rásť.
Dávno sú preč časy, v ktorých stačilo dôležité informácie, oznamy, nariadenia, prípadne prezentácie alebo reklamu zavesiť na korkovú nástenku. Žijeme v dobe digitálnych a veľmi rýchlo sa šíriacich informácií. Vysoká rýchlosť ich šírenia od zdroja k príjemcovi je podmienená rýchlosťou samotnej doby v ktorej žijeme a potrebou príjemcu byť včas a dostatočne efektívne o všetkom potrebnom informovaný, prípadne podmienená urgentnosťou daných informácií a ich úlohou napríklad pri ochrane zdravia človeka a podobne.
 
 
       
  Zdroj informácií i zábavy        Žiadaná reklamná plocha        Rýchla návratnosť investície        Znak prestíže      Modely bez potreby externého PC 
jump in! | Informačný panel, informačný displej a digitálny obsah najvýhodnejšie od profesionálov so srdcom.
       
Úsporné LED namiesto LCD       Jednoduchá a rýchla montáž       Panasonic, Sharp, LG, Sony       FULL HD až UHD 4K       Jasný obraz aj na slnku 
 
V tomto informačnom kolobehu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu informačné panely / informačné displeje. Tie dokážu akékoľvek potrebné informácie, efektívnym spôsobom a veľmi rýchlo sprostredkovať veľkému počtu príjemcov naraz, na ploche s uhlopriečkou od 27“ do 105“ (68,5 cm – 266,7 cm)
 
jump in! | Informačný panel 32" - 102", informačný displej 84" a digitálny obsah najvýhodnejšie od profesionálov so srdcom.Informačný panel / informačný displej sa čoraz častejšie začína objavovať aj v našich školách a školských zariadeniach. Tie dokážu v plnej miere využiť jeho potenciál a oceniť prínos pri zvyšovaní, ale hlavne zrýchľovaní informovanosti žiakov, rodičov, pedagógov, návštev. Škole zároveň takýto informačný panel /  informačný displej slúži na prezentáciu dosiahnutých úspechov, ponúkaných možností vzdelávania, stravovania, možností ubytovania, dokáže ponúknuť obsah pre spestrenie voľného času študentov, prípadne slúži zobrazovaniu platenej alebo recipročnej reklamy. Práve posledné z uvedených využití, umožní škole veľmi rýchlo získať späť prostriedky investované do kúpy informačného panela / informačného displeja a škole ďalej dlhodobo generovať zisk.
 
Podobne ako interaktívne displeje alebo interaktívne tabule, aj informačné panely /  informačné displeje sa začínajú stávať neoddeliteľnou súčasťou modernej a pokrokovej školy. Každá škola má či už žiakom alebo verejnosti čo ponúknuť a informačný panel / informačný displej je jednou z najlepších možností prezentovania sa a informovania.
 
Montujeme informačné panely /  informačné displeje, prípadne ich spájame do školských informačných sietí = informačný panel pri vstupe do školy, pred vstupom do jedálne, v zborovni, na mieste trávenia prestávok žiakmi, samostatné informačné panely na každom z pochodí a pod.
 
 
       
  Modely s RJ45                       Modely s WIFI                       Plná TV funkcionalita                       Windows XP, 7, 8, Android                     Záruka 2-3 roky 

 

 

Konkrétne príklady možností, na čo využiť informačný panel / informačný displej:
 
  • Informačný panel pri vstupe do školy: privítanie, informácie k priebehu školského dňa – suplovania, zmeny rozvrhu, výstrahy - pozor mokrá podlaha, informácie - časy odchodov a príchodov autobusov, dôležité upozornenia - nahlásené výluky spojov, dôležité termíny, platená alebo recipročná reklama.

 

  • Informačný panel pri vstupe do jedálne: jedálny lístok na týždeň, jedálny lístok na aktuálny deň, výstrahy a dôležité upozornenia.

 

  • Informačný panel v zborovni: plán vyučovania, zastupovanie, dovolenky, PN, návšteva lekára, nahlásené odchody z a príchody do zamestnania, výstrahy a dôležité upozornenia, prezentácie informácií počas porád, zasadnutí, rodičovských združení, aktuality.
03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?