MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
Ďakujeme Vám

Touto cestou chceme úprimne poďakovať každému, kto nám v priebehu končiaceho sa roka 2013 dôveroval a umožnil plniť jeho predstavy a sny.

Naše poďakovanie patrí tiež všetkým korektným obchodným partnerom a spolupracovníkom a v neposlednom rade aj konkurencii, ktorá nám často uľahčovala prácu.


Všetkým Vám v novom roku prajeme len krásne chvíle v kruhu tých, na ktorých Vám najviac záleží a tešíme sa na množstvo milých stretnutí s Vami a prípadnú ďalšiu spoluprácu aj v roku 2014.


S úctou, jump in! s.r.o. - technológie so srdcom.

Rokov na trhu
0
0
7

Rokov skúsenosti
0
1
8

Škôl
2
5
9

Učební
7
0
6

Zľavy spolu v tis. €
2
9
4

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?