MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
Interaktívne tabule PowerBoard / QOMO

Interaktívne tabule PowerBoard a interaktívne tabule QOMO

 

sú vďaka svojmu dotykovému povrchu, akreditovanému softvéru Flow!Works, odolnosti a množstvu možností použitia akoby kombináciou dotykového tabletu alebo počítača a klasickej čiernej i bielej keramicko-magnetickej tabule.

 

Vďaka tomu Vám naše interaktívne tabule jednoducho umožnia celý obsah počítača či školského servera ovládať rukou, fixkou alebo magnetkami a pritom byť v priamom kontakte so žiakmi.

 

Predstavte si, ako dotykmi svojich rúk o interaktívnu tabuľu komunikujete so zvyškom triedy, počítačom, ba aj samotnými, trebárs pravekými, obyvateľmi našej zeme, zobrazenými na tabuli, či modelmi chemických zlúčenín alebo žabou pripravenou na pitvu, ktorá na váš pokyn (dotyk) odhaľuje svoje tajomstvá.

 

Skúste si tiež predstaviť, ako po príchode z práce večer doma s úľavou zisťujete, že celý vyučovací deň so všetkými poznámkami, námietkami a pripomienkami čaká vo vašom e-maili na chvíľu, kedy si ich znova prezriete, rozanalyzujete a v prípade potreby pre zjednodušenie Vašej práce znova použijete.

 

Alebo čo tak predstava žiaka ležiaceho celý deň doma s teplotou, ktorému príde e-mailom po celom vyučovacom dni ten istý obsah čo vám? Môže si ho prezerať odpredu aj odzadu, zastaviť sa na podstatných, zaujímavých pasážach vyučovania a znova si ich prezerať (prehrávať) dookola a dookola až dokiaľ nebude vedieť toľko, ako keby bol celý deň v škole.
 

Myslíme si, že takéto predstavy sú pre kohokoľvek, komu záleží na vzdelaní detí a úrovni vzdelávania, prinajmenšom zaujímavé.

 

 

Ak by sme to mali čo najviac zhrnúť,  interaktívna tabuľa PowerBoard aj interaktívna tabuľa QOMO je v podstate druh dotykového displeja.


Interaktívne tabule PowerBoard / QOMO s elektromagnetickou technológiou
A: reagujú len na elektronické zariadenie (pero) a jeho polohu a pohyby

 

Interaktívne tabule PowerBoard / QOMO s infračervenou technológiou - najvyspelejšie
B: reagujú na polohu a pohyby akéhokoľvek predmetu, teda aj ľudského prsta, pera, fixiek, magnetiek...

 

Aktuálne dokážu interaktívne tabule QOMO IR DUO ovládať 2 žiaci naraz a interaktívne tabule PowerBoard IR QUADRO až 4 žiaci naraz!


Ako jedny, tak aj druhé interaktívne tabule je možné plnohodnotne interaktívne používať, keď sa k nim pripojí dataprojektor a počítač alebo notebook. V tomto prípade hovoríme, že ide už o interaktívny systém.

 

Zároveň je ale možné obe tabule využívať aj vtedy, keď nie je pripojený počítač ani projektor. V tomto prípade slúžia interaktívne tabule presne ako klasické magnetické tabule, keramické tabule alebo keramicko-magnetické tabule bez možnosti interakcie s programami v počítači, obsahom z internetu a podobne.

 

 

Vyššie spomenutý interaktívny systém Vám umožní:

  1. 1. interakciu s akýmkoľvek PC programom, ktorý je spustený v pripojenom počítači alebo notebooku, vrátane interakcie s
  2.     obsahom z internetu alebo programami, ktoré sú chránené proti kopírovaniu.

2. používanie PC programov pre ukladanie poznámok, úpravy alebo doplnenia obsahu premietaného na interaktívnu tabuľu.
3. ovládanie počítača („klikanie" a preťahovanie myšou), označovanie a s použitím špeciálneho PC programu dokonca aj

    rozpoznávanie písaného textu a jeho prevod na text zobrazujúci sa priamo v textovom editore

 

 

Zároveň, ako už bolo uvedené, možete naše interaktívne tabule PowerBoard a interaktívne tabule QOMO bez obáv využívať i bez spojenia s projektorom a notebookom ako plnohodnotnú náhradu keramických, magnetických, alebo kombinovaných tabúľ - napríklad pri výpadku prúdu.

Rokov na trhu
0
1
1

Rokov skúsenosti
0
2
0

Škôl
2
8
8

Učební
7
8
2

Zľavy spolu v tis. €
3
2
6

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?