MÁM ZÁUJEM
cenová ponuka
CHYBY ŠKÔL PRI NÁKUPE TECHNIKY (EKS)

 

Chyby, ktoré sa pri nákupoch opakujú rok čo rok v mnohých školách a ich následky:
 

  • krátkozrako sa nakupuje prostredníctvom elektronického obstarávania to najlacnejšie kvôli 1 centovému rozdielu aj v prípadoch,

    kedy to nie je nutné,

 

  • takto nakúpené zariadenia od začiatku a dlhodobo nespĺňajú potreby učiteľov a žiakov alebo im spôsobujú viac starostí ako radostí,

 

  • až v prvých momentoch používania alebo pri prvom probléme a potrebe pomoci, ktorej sa nedá dovolať si škola uvedomuje,

    že možno iba 1 cent bol rozdiel medzi tými najkvalitnejšími zariadeniami a zariadeniami najhoršími, navyše od predajcu,

    ktorému ide iba o peniaze a zákazník je preňho doslovne prekážkou, ktorá stojí medzi ním a peniazmi,

 

  • po predaji sa škola nemá o koho oprieť a už vôbec nie požiadať o bezplatnú pomoc a podporu pri riešení komplikácií,

    čo by malo byť štandardom a slušnosťou,

 

  • učitelia sú často NEzaškolení alebo prebehlo školenie v duchu: "toto je tu, hento je tam, toto tu stlačte a... zvyšok príde postupne sám..."

 

  • záruka na zakúpené zariadenia je iba 2 roky alebo pri lampách iba 6 - 12 mesiacov namiesto 5 rokov pri tabuliach, minimálne 3 rokov pri

    projektoroch a minimálne 3 rokov pri lampách...

 

Za vyššie uvedenými chybami a problémami často stojí

neznalosť toho, že sa dá obstarávať aj ináč. Jedným zo spôsobov nákupu mimo obstarávania je, laicky povedané, využitie prieskumu trhu alebo ináč troch nezávislých ponúk. Tento spôsob výberu vhodného dodávateľa bežne dostupných produktov môžu školy využiť s platnosťou od 1. júna 2017 každoročne až do výšky 15 000 € bez DPH na každú kategóriu tovarov (okrem potravín), služieb (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona) a stavebných prác. Do tejto sumy nemusia školy vôbec používať portál www.EKS.sk

 

INFO zo zákona o VO a o zmenách:

http://www.vssr.sk/odborny-clanok/financne-limity-vo-verejnom-obstaravani-platne-od-1--juna-2017-vseobecne-metodicke-usmernenie.htm

 

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. júna 2017.

 

Školy má hlavne zaujímať toto:

Ak ide o zákazku s nízkou hodnotou (civilnú), teda do hodnoty 15 000 € bez DPH a týka sa bežne dostupných tovarov (okrem potravín), služieb (okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona) a stavebných prác, postupuje verejný obstarávateľ, v našom prípade škola, podľa § 117 zákona .

 

Neopakujte už svoje chyby alebo sa pre budúcnosť poučte z chýb iných a:

  • stretnite sa s potenciálnymi dodávateľmi ak je to možné, pýtajte sa ich a hlavne dôkladne počúvajte ako Vám odpovedajú,

 

  • iba tak dokážete zistiť kto je aký človek a tým pádom aj to, ako bude pristupovať k Vám ako zákazníkovi počas predaja a hlavne po ňom,

 

  • využívajte možnosť zjednodušeného nákupu do 15 000 € bez DPH a nepoužívajte elektronické obstarávanie pokiaľ to nie je nevyhnutné,

 

  • !!! nikdy sa nerozhodujte iba na základe ceny, lebo 1 cent alebo nech aj 100 €, čo je napríklad pri učebni za 1500 alebo 1900 €

    zanedbateľná suma, môže sposobiť to, že budete ešte dlho Vy ako obstarávateľ a tiež učitelia, preklínať deň nákupu.
 

 

AK CHCETE PARTNERA, NA KTORÉHO SA DÁ SPOĽAHNÚŤ, KONTAKTUJTE NÁS, PÝTAJTE SA NÁS, POROVNÁVAJTE NÁS...

Urobíme všetko pre to, aby ste zažili pocit istoty a pohody pred, počas, ale hlavne po nákupe.


 


 

Rokov na trhu
0
0
6

Rokov skúsenosti
0
1
7

Škôl
2
5
4

Učební
6
6
8

Zľavy spolu v tis. €
2
8
3

03.02.2014 :
Meškanie tovaru
31.12.2013 :
Ďakujeme Vám
Na našich zľavách už klienti ušetrili tisíce EUR. Chcete vedieť, až najbližšie začnú?